KURUMSAL KİMLİK NEDİR

KURUMSAL KİMLİK NEDİR


Kurumsal kimlik bir kurumun temel gerekliliğidir. Logo, antetli kâğıt kurum renkleri ve dizaynı genel özellikler olarak bilinir. Kurumsal kimliğin asıl amacı inandırıcılık, bütünleşme rakiplerine göre daha organize olma, kabul edilebilirlik, akılda kalma, kendi kültürü, kendi organizasyonu, güven, kabul edilebilirlik gibi etmenlerdir.

Kurumsal Kimlik Avantajları

Rekabete ayrılma, değer yaratma firma değeri göz önüne getirilmesi ve karın arttırılması

Strateji ve düşüncelerin uygulanması, yönetim için karar yardımları ve iletişim ortamının yaratılması

Müşteri avantajlarının belirlenmesi, potansiyelinin genişletilmesi, müşteri bağlantısı

Çalışanlar için uyumun arttırılması, kurumun hedefleriyle bütünleşmesinin desteklenmesi ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için teşvikler.

Yatırımcılar veya diğer ortaklar için şeffaflığın, güvenin sağlanması. Kurum yöneticiler, etkili stratejiler geliştirmeli, bunları uygulamalı ve sonuçlarını değerlendirmelidir.

Bu değerler genellikle firmanın misyonu ile örtüşmeli, bu doğrultuda ilerlemelidir.